Tài nguyên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Hình ảnh đẹp

  HOI_TRAI_26_03_2012.flv Movie1.flv YouTube__HIV_Animation.flv YouTube__DNA.flv Hat_nay_mam5.flv Duongxi.flv

  Biên bản Kiểm tra Công đoàn THCS

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Vũ
  Ngày gửi: 08h:32' 25-02-2013
  Dung lượng: 11.4 KB
  Số lượt tải: 3019
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
  HUYỆN CHÂU THÀNH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
   Hồ Đắc Kiện, ngày 19 tháng 02 năm 2013
  
  
  BIÊN BẢN
  KIỂM TRA CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, TÀI CHÍNH, THẺ CÔNG ĐOÀN, HỒ SƠ CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN
  TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HỒ ĐẮC KIỆN

  - Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 19 tháng 02 năm 2013.
  - Tại CĐCS trường THCS Hồ Đắc Kiện tiến hành kiểm tra Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, năm 2013.
  I. Thành phần tham dự:
  1. Đại diện đoàn kiểm tra:
  - Ông: Nguyễn Hoàng Vũ Chủ nhiệm UBKTCĐ Trưởng ban.
  - Bà: Đinh Thị Hồng Thơ Ủy viên UBKTCĐ Ủy viên
  - Bà: Nguyễn Cẩm Nhung Ủy viên UBKTCĐ Thư ký.
  2. Đại diện BCH CĐCS:
  - Bà: Lê Thị Hồng Gấm Chủ tịch công đoàn.
  - Ông : Lê Hoàng Vũ P.Chủ tịch công đoàn., Kế toán công đoàn.
  - Ông : Trần Văn Tân Thủ quỹ công đoàn.
  - Bà: Trần Kim Huệ Tổ trưởng tổ nữ công
  II. Nội dung
  Đoàn kiểm tra đã làm việc với Công đoàn trường THCS Hồ Đắc Kiện, nghe báo cáo việc chấp hành Điều lệ công đoàn từ sau Đại hội Công đoàn đến nay, kiểm tra tài chính công đoàn, số lượng thẻ công đoàn, hồ sơ các tổ công đoàn; nghiên cứu, xem xét các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra, Đoàn kiểm tra có ý kiến kết luận như sau:
  1- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công đoàn viên:
  Sau Đại hội Công đoàn trường THCS Hồ Đắc Kiện, Ban Chấp hành đã kịp thời và nghiêm túc chỉ đạo, phổ biến, triển khai các Nghị quyết và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Công đoàn ngành đến cán bộ, đoàn viên và công nhân viên chức lao động bằng các hình thức như: triển khai học tập trong các cuộc sinh hoạt, kiểm tra điều lệ công đoàn.
  Các công đoàn viên thực hiện khá tốt nhiệm vụ của mình: Tham gia sinh hoạt, đóng đoàn phí đầy đủ, hoàn thành khá tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
  Ban chấp hành Công đoàn đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra chấp hành Điều lệ; Uỷ ban kiểm tra đã giúp cho Ban chấp hành xây dựng chương trình kiểm tra hàng quý, năm. Các cuộc kiểm tra đều được thể hiện bằng biên bản kiểm tra. Nội dung kiểm tra đã bám sát chỉ đạo hướng dẫn của Công đoàn ngành và phù hợp tình hình thực tế của ngành.
  2- Việc thực hiện chế độ sinh hoạt công đoàn hàng tháng và hồ sơ các tổ:
  Chế độ sinh hoạt của Ban Chấp hành, cơ bản được bảo đảm và duy trì. Các cuộc họp Ban chấp hành đều được ghi chép vào sổ Nghị quyết; việc ghi chép biên bản đã thể hiện được ý kiến phát biểu của từng người và ý kiến kết luận của người chủ trì; sau Hội nghị có thông báo kết luận để triển khai thực hiện.
  Chế độ sinh hoạt của các tổ có thực hiện sinh hoạt hàng tháng 1 lần lồng ghép cùng sinh hoạt tổ chuyên môn: Cơ bản các tổ có triển khai chế độ chính sách của công đoàn, có kế hoạch hoạt động và hồ sơ lưu, các tổ làm tốt công tác vận động tương trợ nhau trong giảng dạy khi ốm đau, bệnh tật.
  3- Kiểm tra việc công khai tài chính công đoàn và tài sản công đoàn:
  Công tác công khai tài chính đã được thực hiện bằng việc báo cáo công khai trong cuộc họp Ban Chấp hành, Họp Hội đồng sư phạm với các nội dung như: trình dự toán thu, chi kinh phí công đoàn hàng năm với của Công đoàn ngành; duyệt báo cáo tài chính, tình hình thu chi tài chính công đoàn...
  Kiểm tra thu – chi ngân sách công đoàn quý III và quý IV
  Thu: 10.967.000 đồng
  Chi: 10.967.000 đồng
  Tồn: Không
  Tài sản hiện có của BCH công đoàn trường THCS Hồ Đắc Kiện
  1/ Tủ đựng hồ sơ 08 ngăn: 01 cái
  2/ Máy vi tính: 01 bộ
  3/ bàn hội họp: 01 bộ
  4 - Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn.
  Công đoàn đã quan tâm chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn. Kết nập 100% CĐV mới vào tổ chức công đoàn, luôn giữ vững danh hiệu: Công đoàn vững mạnh - xuất sắc.
  Tổng số
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓